14. desember: Serien Song for Eirabu

Serien Song for Eirabu er skrevet på nynorsk av Kristine Tofte, og bøkene ble utgitt i 2009 og 2012 av Tiden Norsk forlag.

Bøkene er skrivne ut frå eit behov eg sjølv hadde som lesar: Eg sakna skikkeleg episk, norsk fantasy for vaksne, tufta på norrøne myter. Ambisjonen var å skrive drivande god litteratur, samstundes som alt eg likte med fantasy skulle puttast inni. Sverdslag og spådommar om verdas ende, eit vell av gode røvarhistoriar, tvil og skjebnevalg, sex og blod, ulvar og norrøne gudar, og minst ein drake.” – Lånt fra bloggen til forfatteren

Slaget på Vigrid – bok 1

Tofte-SongForEiarbu-PO_Sundstøl-Drømmenes-POFor at den gamle spådomen om verdas ende skal bli røyndom, har tre søstre blitt avla fram av den eldste volva og den eldste av gudane, utstyrte med vilje og krefter dei sjølv er uvitande om. Rundt dei sørgjar ulike maktar og skapnader for at dei skal bli skikka til å gå lagnaden i møte.

Då dei to eldste jentene, Ragna og Berghitte, blir 14 og 15 år, er tida inne for at dei skal innvies i oppgåvene dei er esla til. Ragna vert opplært som offerprestinne i eit kongedøme, mens Berghitte blir dronning i eit anna. Det går mot krig mellom dei to kongedøma, og soleis òg mellom dei to søstrene. Kaoskreftar er i sving, og dette blir ei forteljing om spennet mellom gamle spådomar og eigen vilje, age for gudane og hug og lengt etter makt.” – Lånt fra hjemmesiden til Tiden Norsk forlag

Vargtid – bok 2

uJKupucE_831_9788210053498-300dpiI slaget på Vigrid har tusenar av menn mista livet, og tilbake på slagmarka står femten år gamle Ragna med eit sverd som har redda kjærasten hennar ut av døden. Men kva har ho kjempa for, og kven er fienden? Veslesøstera Berghitte bærer keiserinnakrona i Syrren, og finn trøyst hos ei makt større enn henne, kan hende større enn Ragnas blotsverd. Djupt i Durinns fjell er Runa, den yngste av søstrene, i ferd med å finne sin eigen plass i spådommen om Eirabus endetid. Sogeforteljarane kring dei spinn lagnadstrådar tvinna med løgn, sanning og svik. Når siste vers av songen om Eirabu vert sunge, kan tillit vise seg skrøpeleg og dyrekjøpt, men blod kan ein lite på.” – Lånt fra hjemmesiden til Tiden Norsk forlag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s